Archives of Psychiatry Research : An International Journal of Psychiatry and Related Sciences, Vol.55 No.2

Sadržaj Puni tekst
Povezica narušenog periodontalnog zdravlja u mlađih bolesnika sa shizofrenijom s pogoršanjem simptoma tijekom remisije: prospektivno kohortno istraživanje (str.113-126)  
Association of Poor Periodontal Health in Younger Schizophrenia Patients with a Worsening of Symptoms During Remission: a Prospective Cohort Study (str.113-126) engleskipdf 623 KB
Sandra Caratan, Ivana Todorić Laidlaw, Kristina Mlinac-Jerković, Božana Lončar Brzak, Igor Filipčić, Andrej Aurer
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba sociodemografskih i kliničkih karakteristika shizofrenih bolesnika liječenih stacionarno i u dnevnoj bolnici (str.127-138)  
Comparison of Clinical and Sociodemographic Characteristics of Patients with Schizophrenia Treated Stationary and at Day Hospital (str.127-138) engleskipdf 563 KB
Ivana Blažinović, Ivona Orlović, Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl
Izvorni znanstveni članak
 
Od alkoholizma do čvrste apstinencije: otkrivanje multidimenzionalnih iskustva liječenih alkoholičara u Hrvatskoj (str.139-152)  
From Alcoholism to Firm Abstinence: Revealing multidimensional Experiences of Treated Alcoholics in Croatia (str.139-152) engleskipdf 533 KB
Ana Opačić, Vendi Keserica
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba odnosa između značajki ličnosti i načina suočavanja sa stresom u trudnica i studenata (str.153-164)  
Comparing Relationship Between Personality Traits and Ways of Coping in Samples of Pregnant Women and Students (str.153-164) engleskipdf 512 KB
Krunoslav Matešić, Sandra Nakić Radoš, Krunoslav Kuna
Izvorni znanstveni članak
 
Kliničko značenje povišene razine olova u krvi u ovisnika o opijumu s jakom boli u području abdomena (str.165-172)  
The Clinical Relevance of Elevated Blood Lead Levels in Opium Addicts with Severe Abdominal Pain (str.165-172) engleskipdf 383 KB
Iraj Shahramian, Noor Mohammad Noori, Mahdi Afshari, Mojtaba Delaramnasab, Ali Bazi, Motahareh Abdollahi
Izvorni znanstveni članak
 
Fenomenologija etiketiziranja alkoholizma: internalizacija etikete u liječenih alkoholičara u Hrvatskoj (str.173-184)  
The Phenomenology of Alcoholism Labelling: the Internalization of the Label in Treated Alcoholics in Croatia (str.173-184) engleskipdf 479 KB
Erik Brezovec, Zoran Zoričić, Marija Klarić Markus
Pregledni rad
 
Osvrt na djelo Krleže u svjetlu tipologije likova i sklonosti ovisnosti (str.185-192)  
A Review of Krleža’s Work in Light of Typology of the Characters and the Affinity for Addiction (str.185-192) engleskipdf 541 KB
Jasminka Matić
Stručni rad
 
Brilaroxazine (str.193-196) engleskipdf 358 KB
Vjekoslav Peitl, Darko Vlahović
Ostalo
 
COPYRIGHT © 2024 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY, UNIVERSITY HOSPITAL CENTER SESTRE MILOSRDNICE

LAST UPDATED 12 04 2024